Αποποίηση Ευθυνών

Ο ιστότοπος αυτός παρέχει δωρεάν πηγές διαδικτυακά. Ελπίζουμε να προσφέρουμε χρήσιμο περιεχόμενο και λειτουργίες συγκρίσεων στους επισκέπτες μας. Κερδίζουμε χρήματα από τις υπηρεσίες VPN, Antivirus κ.λ.π. που αναφέρονται στον ιστότοπο αυτόν, κάτι το οποίο επηρεάζει την τοποθέτηση και τη σειρά με την οποία οι εταιρείες (και/ή τα προϊόντα τους) παρουσιάζονται, καθώς και τη βαθμολόγηση της κάθε αξιολόγησης. Οι λίστες των VPN, Antivirus κ.λ.π. στη σελίδα αυτή ΔΕΝ συνεπάγονται την αποδοχή μας. Δεν παρουσιάζουμε όλες τις υπηρεσίες VPN, Antivirus κ.λ.π. της αγοράς. Εκτός από όσα ορίζονται ρητά στους Όρους Χρήσης μας, όλες οι δηλώσεις και οι εγγυήσεις σχετικά με τις πληροφορίες οι οποίες παρουσιάζονται στη σελίδα αυτή συνοδεύονται από την αποποίηση ευθυνών μας. Οι πληροφορίες και οι τιμές που υπάρχουν στον ιστότοπο αυτόν υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή.