Ανάπτυξη Λογισμικού

Εξειδίκευση στην
Ανάπτυξη Εξειδικεύμενου Λογισμικού
για περισσότερο από μια δεκαετία.

Ανάλυση

Η καταγραφή των απαιτήσεων γίνεται σε επικοινωνία με τον πελάτη. Ο καθορισμός των προδιαγραφών του λογισμικού είναι το κυρίαρχο αντικείμενο. Η επικοινωνία με τα στελέχη της επιχείρησής σας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθότερη αντίληψη των εσωτερικών διαδικασιών του πελάτη και τον τρόπο εργασίας του.

Σχεδιασμός

Ο καθορισμός της αρχιτεκτονικής και των λειτουργιών του λογισμικού όπως για παράδειγμα η δομή των δεδομένων (Βάση Δεδομένων) και η επαφή του λογισμικού με τους χρήστες (User Interface) ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα του σχεδιασμού.

Υλοποίηση

Η ανάπτυξη του λογισμικού γίνεται σε στάδια και με την χρήση δοκιμαστικών εκδόσεων (beta). Ο πελάτης έχει άμεση επαφή με την πορεία εξέλιξης του λογισμικού έχοντας τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πραγματική μορφή που παίρνει το λογισμικό και πάνω σε αυτή να επισημαίνει βελτιωτικές ενέργειες.

Έλεγχος

Στην τελική εγκατάσταση του ολοκληρωμένου λογισμικού στην επιχείρηση του πελάτη, το λογισμικό εκτελείται σε δοκιμαστική λειτουργία για κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε να διασφαλιστεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Υποστήριξη

Διαρκής υποστήριξη του ολοκληρωμένου λογισμικού με συνεχείς ενημερώσεις, βελτιώσεις προσθήκες.

Ψάχνεται Λογισμικό για τις ανάγκες της επιχείρησης σας ;

Η ανάπτυξη του λογισμικού καθορίζεται κάθε φορά από τις ειδικές απαιτήσεις του έργου. Έτσι εξασφαλίζεται η δημιουργία αξιόπιστων και ευέλικτων λύσεων λογισμικού, που είναι σε θέση να βελτιστοποιήσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του πελάτη και να εξασφαλίσουν την αποδοτικότητα της επένδυσής του. Εστιάζουμε στη συνεχή ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων και των γνώσεων των στελεχών μας, σύμφωνα με τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες των κυρίαρχων τεχνολογικών κατευθύνσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

    Ανάπτυξη Λογισμικού