Εφαρμογή Central Management για την Aktor Middle East

Το σύστημα Central Management δημιουργήθηκε το 2016 κατόπιν αιτήματος της εταιρίας AKTOR Middle East. Η εγκατάσταση έλαβε μέρος στα κεντρικά γραφεία της ελληνικής κατασκευαστικής εταιρίας ΑΚΤΩΡ στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ.

Οι απαιτήσεις που ζητήθηκε να καλυφθούν από το εξειδικευμένο σύστημα ήταν:

  • η συλλογή και αποθήκευση ενός ευρύτατου φάσματος δεδομένων από διαφορετικά κατασκευαστικά έργα
  • η ανάλυση των δεδομένων (data analytics)
  • παραγωγή ενοποιημένων αναφορών από ένα κεντρικό σύστημα reporting
  • σύστημα ρόλων – χρηστών

Σε πλήρη συνεργασία με το τμήμα ελέγχου κόστους (cost control) και τη διοίκηση της AKTOR Middle East, σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και λειτούργησε ένα εξειδικευμένο κεντρικό σύστημα διαχείρισης με βάση το μηχανογραφικό σύστημα CostTools.eu

Το σύστημα CostTools.eu συντονίστηκε άψογα με τη δομή και το περιβάλλον δεδομένων της AKTOR Middle Easte και το αποτέλεσμα ήταν η διαρκής παραγωγή μιας σειράς αναφορών (reports) παρουσίασης δεδομένων χαμηλού επιπέδου έως και εκτεταμένες συγκεντρωτικές αναφορές.

Έτος κατασκευής2016
Έτη λειτουργίας – υποστήριξης3
Χρήστες10
Custom Software Εφαρμογή Central Management για Aktor Middle East