Ανάπτυξη Λογισμικού στη Λάρισα

Η 1η επιλογή στην ανάπτυξη λογισμικού
για επιχειρήσεις στη Λάρισα

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Λογισμικού
για επιχειρήσεις στη Λάρισα

Αν έχετε επιχείρηση στην πόλη της Λάρισας και ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για τη σχεδίαση, την ανάπτυξη – κατασκευή και την υποστήριξη λογισμικού για την επιχείρηση σας, βρίσκεστε στο σωστό σημείο.Παρέχουμε υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών επιχειρήσεων, για την υλοποίηση λειτουργιών που δεν καλύπτονται από έτοιμο εμπορικό λογισμικό.

Custom Software Development

Η Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Λογισμικού ή αλλιώς Custom Software Development καθορίζεται από τις ειδικές απαιτήσεις του περιβάλλοντος της επιχείρησης. Με τη δημιουργία αξιόπιστων και ευέλικτων λύσεων λογισμικού εξασφαλίζεται η βελτιστοποίηση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και η αποδοτικότητα της επένδυσής του στις νέες τεχνολογίες.

Ανάλυση

Η καταγραφή των απαιτήσεων γίνεται σε επικοινωνία με τον πελάτη. Ο καθορισμός των προδιαγραφών του λογισμικού είναι το κυρίαρχο αντικείμενο. Η επικοινωνία με τα στελέχη της επιχείρησής σας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθότερη αντίληψη των εσωτερικών διαδικασιών του πελάτη και τον τρόπο εργασίας του.

Σχεδιασμός

Ο καθορισμός της αρχιτεκτονικής και των λειτουργιών του λογισμικού όπως για παράδειγμα η δομή των δεδομένων (Βάση Δεδομένων) και η επαφή του λογισμικού με τους χρήστες (User Interface) ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα του σχεδιασμού.

Υλοποίηση

Η ανάπτυξη του λογισμικού γίνεται σε στάδια και με την χρήση δοκιμαστικών εκδόσεων (beta). Ο πελάτης έχει άμεση επαφή με την πορεία εξέλιξης του λογισμικού έχοντας τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πραγματική μορφή που παίρνει το λογισμικό και πάνω σε αυτή να επισημαίνει βελτιωτικές ενέργειες.

Έλεγχος

Στην τελική εγκατάσταση του ολοκληρωμένου λογισμικού στην επιχείρηση του πελάτη, το λογισμικό εκτελείται σε δοκιμαστική λειτουργία για κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε να διασφαλιστεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Υποστήριξη

Διαρκής υποστήριξη του ολοκληρωμένου λογισμικού με συνεχείς ενημερώσεις, βελτιώσεις προσθήκες.


αναπτυξη λογισμικου

Επικοινωνία

Γκουτζιαντάμης Γ. Στέφανος
Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Τηλ. 697-6651887
See Linkedin Profile

1 σχόλιο

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.