Εφαρμογή για την ISF Construction

Το έργο ISF Construction στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, ανατέθηκε στην κοινοπραξία της AKTOR και της AL JABER ENGINEERING.

Η κοινοπραξία μας ανέθεσε την ανάπτυξη εξειδικευμένης εφαρμογής για τις διαδικασίες ελέγχου κόστους του έργου (cost control).

Με την καθοδήγηση και την επίβλεψη του τοπικού τμήματος ελέγχου κόστους (cost control department), εγκαταστάθηκε το μηχανογραφικό σύστημα CostTools.eu. Με βάση την ευελιξία, το μηχανογραφικό σύστημα αναπτύχθηκε και επεκτάθηκε για να ενσωματώσει στη βάση δεδομένων του τις διαφορετικές πηγές δεδομένων του κατασκευαστικού έργου.

Το αποτέλεσμα ήταν μια σειρά από εξειδικευμένες αναφορές ελέγχου κόστους που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας τις εκτεταμένες δυνατότητες αναφοράς του CostTools.

Οι απαιτήσεις που ζητήθηκε να καλυφθούν από το εξειδικευμένο σύστημα ήταν:

  • η συλλογή και αποθήκευση ενός ευρύτατου φάσματος δεδομένων από το κατασκευαστικό έργο ISF Construction
  • η ανάλυση των δεδομένων (data analytics)
  • παραγωγή ενοποιημένων αναφορών από ένα κεντρικό σύστημα reporting
  • σύστημα ρόλων – χρηστών

Το σύστημα CostTools.eu συντονίστηκε άψογα με τη δομή και το περιβάλλον δεδομένων του ISF Construction και το αποτέλεσμα ήταν η διαρκής παραγωγή μιας σειράς αναφορών (reports) παρουσίασης δεδομένων χαμηλού επιπέδου έως και εκτεταμένες συγκεντρωτικές αναφορές.

Έτος κατασκευής2017
Έτη λειτουργίας – υποστήριξης3
Χρήστες10
Εφαρμογή για την ISF Construction