Εφαρμογή Κοινοχρήστων για την K&L Pest Dirt Control

Η εταιρία K&L Pest Dirt Control με έδρα τη Λάρισα, είναι μια νέα εταιρία με ειδίκευση στις υπηρεσίες καθαρισμού, απεντόμωσης και διαχείρισης κοινοχρήστων.

Εφαρμογή Κοινοχρήστων για την”K&L Pest Dirt Control”

Η διεύθυνση της επιχείρησης, μας ανέθεσε την ανάπτυξη εξειδικευμένης εφαρμογής για την παρακολούθηση κοινοχρήστων. Η εφαρμογή Κοινόχρηστα καλύπτει την παρακολούθηση κοινοχρήστων πολυκατοικιών παρέχοντας αναλυτικές πληροφορίες για τις χρεώσεις των διαμερισμάτων και των ενοίκων τους.

Η ανάπτυξη της εφαρμογής έγινε σε συνεργασία K&L Pest Dirt Control με τη χρήση ειδικών εργαλείων ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού. Η K&L Pest Dirt Control ήδη αξιοποιεί παραγωγικά το νέο μηχανογραφικό σύστημα κοινοχρήστων με την καταχώρηση των πρώτων πολυκατοικιών και την έκδοση των κοινοχρήστων τους με συνεχή υποστήριξη.