Εφαρμογή Κοινοχρήστων για την K&L Pest Dirt Control

Η εταιρία K&L Pest Dirt Control με έδρα τη Λάρισα, είναι μια νέα εταιρία με ειδίκευση στις υπηρεσίες καθαρισμού, απεντόμωσης και διαχείρισης κοινοχρήστων.

Εφαρμογή Κοινοχρήστων για την”K&L Pest Dirt Control”

Η διεύθυνση της επιχείρησης, μας ανέθεσε την ανάπτυξη εξειδικευμένης εφαρμογής για την παρακολούθηση κοινοχρήστων. Η εφαρμογή Κοινόχρηστα καλύπτει την παρακολούθηση κοινοχρήστων πολυκατοικιών παρέχοντας αναλυτικές πληροφορίες για τις χρεώσεις των διαμερισμάτων και των ενοίκων τους.

Η ανάπτυξη της εφαρμογής έγινε σε συνεργασία K&L Pest Dirt Control με τη χρήση ειδικών εργαλείων ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού. Η K&L Pest Dirt Control ήδη αξιοποιεί παραγωγικά το νέο μηχανογραφικό σύστημα κοινοχρήστων με την καταχώρηση των πρώτων πολυκατοικιών και την έκδοση των κοινοχρήστων τους με συνεχή υποστήριξη.

Αν είστε διαχειριστής σε πολυκατοικία στην πόλη της Λάρισας ή οπουδήποτε στην Ελλάδα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην K&L Pest Dirt Control για τη διαχείριση των κοινοχρήστων του ακινήτου σας.
Επικοινωνήστε με την K&L Pest Dirt Control εδώ