ΕΣΠΑ 2021 – 2027 Επιλέξιμες Δαπάνες για 2 νέες δράσεις

Μια σειρά από επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν οι δύο νέες δράσεις οι οποίες προδημοσιεύτηκαν και αφορούν νέες αλλά και υφιστάμενες επιχειρήσεις στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας & την Μεγαλόπολη. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν με πόρους του προγράμματος “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση” του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Επιλέξιμες Δαπάνες και για Πληροφορική στις δυο νέες δράσεις του ΕΣΠΑ 2021-2027

Μεταξύ άλλων στις δυο νέες δράσεις του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, για τις επιχειρήσεις που θα ωφεληθούν συγκαταλέγονται και επιλέξιμες δαπάνες πληροφορικής. Οι δαπάνες κατονομάζονται ως “Δαπάνες Λογισμικού” και αφορούν σε κατασκευή ιστοσελίδας, ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία καθώς και λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Οι δυο νέες δράσεις του ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι:

Δράση ΕΣΠΑ 2021-2027ΠροϋπολογισμόςΠληροφορίες
Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης30.000.000€Δείτε εδώ
Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης20.000.000€Δείτε εδώ

Οι Επιλέξιμες Δαπάνες των δυο νέων δράσεων του ΕΣΠΑ 2021-2027

Σύμφωνα με τις προδημοσιεύσεις, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε ένα επενδυτικό σχέδιο δύναται να περιλαμβάνονται οι κάτωθι δαπάνες:

Δαπάνες για κτίρια και περιβάλλοντα χώρο

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Κτιριακές παρεμβάσεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος, την
  Εξοικονόμηση Ενέργειας & Ύδατος καθώς και Επεξεργασίας Αποβλήτων

Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων

 • Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
 • Ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα
 • Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
 • Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου
 • Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

Δαπάνες Λογισμικού

 • Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία
 • Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού

Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών

 • Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 • Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς “Software as
  a Service”, “cloud computing” ή άλλο παρεμφερές αυτού
 • Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά,
  εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός ΕΕ
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

Δαπάνες Προσωπικού

 • Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των λοιπών κατηγοριών)

Κατασκευή Ιστοσελίδων & E-Shops προδιαγραφών ΕΣΠΑ

Αν η επιχείρηση σας πρόκειται να ενταχθεί σε κάποιο από τα προγράμματα – δράσεις του ΕΣΠΑ 2021-2027 και σας ενδιαφέρει η κατασκευή ιστοσελίδας, ηλεκτρονικού καταστήματος ή η ανάπτυξη – κατασκευή λογισμικού στα πλαίσια της δράσης, έχουμε τη λύση για εσάς.

Με βάση την πολύχρονη εμπειρία μας γνωρίζουμε πως να σχεδιάσουμε και να οργανώσουμε την κατασκευή της ιστοσελίδας σας ή του ηλεκτρονικού καταστήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα πρότυπα των δράσεων ΕΣΠΑ. Εφαρμόζουμε πιστά τις προδιαγραφές των προγραμμάτων και των δράσεων του ΕΣΠΑ για την κατασκευή ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Ειδικά για τις ιστοσελίδες ή e-shop που επιδοτούνται μέ δράσεις ή προγράμματα ΕΣΠΑ φροντίζουμε:

 • πλήρης συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του κάθε προγράμματος δράσης ΕΣΠΑ
 • ευκολία πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) σύμφωνα με τα πρότυπα WCAG
 • σήμανση ΕΣΠΑ
 • δίγλωσση έκδοση της ιστοσελίδας (όταν απαιτείται)
 • έκδοση όλων των απαιτούμενων εγγράφων