Εφαρμογή Αποθήκης για το έργο Μαλιακός – Κλειδί

Η εταιρεία Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου ιδρύθηκε στην Ελλάδα με αποκλειστικό σκοπό τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Μαλιακός – Κλειδί (από Α/Κ Ράχες έως Α/Κ Κλειδί).

OLYMPIA JV STORE DATABASE CUSTOM SOFTWARE

Η κατασκευή του Olympia JV Store Database ήταν ένα σύστημα λογισμικού βασισμένο στην προηγούμενη έκδοση του CostTools.eu.

Η Olympia JV, μια κοινοπραξία μεταξύ της Hochtief και της ΑΚΤΩΡ χρησιμοποίησε το εξειδικευμένο λογισμικό με μια προσαρμοσμένη βάση δεδομένων που χρησίμευσε στην κατασκευή του έργου από την αρχή μέχρι το τέλος.

Τέσσερα διαφορετικά τμήματα τμήματα και η διεύθυνση της Olympia JV χρησιμοποίησαν το λογισμικό Olympia JV Store.

  • Το τμήμα προμηθειών (procurement department) συνδέθηκε στο σύστημα αποθηκεύοντας όλες τις αιτήσεις και τις παραγγελίες αγοράς.
  • Το τμήμα αποθήκης (store department) είχε διαδικτυακή πρόσβαση στο σύστημα σε όλα τα απομακρυσμένα εργοτάξια. Οι αποθηκάριοι είχαν πρόσβαση σε όλες τις παραγγελίες αγοράς και πραγματοποιούσαν όλες τις συναλλαγές παράδοσης και κατανάλωσης ηλεκτρονικά στο σύστημα.
  • Το τμήμα ελέγχου κόστους (cost control department) είχε εύκολη πρόσβαση και μπορούσε να παρακολουθεί το πραγματικό κόστος απευθείας από την κατανάλωση στο έργο.
  • Το Λογιστήριο (accounting department) είχε άμεση πρόσβαση σταε δεδομένα για την άμεση διασταύρωση στοιχείων.
  • Τέλος, η διεύθυνση (commercial management) είχε άμεση πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, από όλα τα τμήματα και σε εξειδικευμένες αναφορές.

Η ανάπτυξη του λογισμικού βασίστηκε στη γλώσσα PHP και στη βάση δεδομένων MySQL. Η λειτουργία της εφαρμγοής ήταν σε ένα φιλικό και εύχρηστο web περιβάλλον.

Έτος κατασκευής2008
Έτη λειτουργίας – υποστήριξης8
Χρήστες15

Δείτε τη σελίδα της Wikipedia εδώ https://el.wikipedia.org/wiki/Αυτοκινητόδρομος_Αιγαίου

store keeper custom software for olympia jv hoctief aktor agean motorways
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου

Χάρτης Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου

1 σχόλιο

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.